Custom Blends

cleanbutane header.jpg
bu20.jpg

Butane 80% Propane 20% - 20 lb. (Individual Cylinders)

290.00
bu20_514a4b66-695a-405b-aef5-57adb6d40799.jpg

Butane 50% Propane 50% - 20 lb. (Individual Cylinders)

290.00
bu20_6b13751e-94e5-430e-8ced-780f70a021d2.jpg

Butane 60% Propane 40% - 20 lb. (Individual Cylinders)

290.00
bu20_e0af46e4-3a70-411a-b3e4-3e870d45a36b.jpg

Butane 70% Propane 30% - 20 lb. (Individual Cylinders)

290.00
bu114.jpg

Butane 70% Propane 30% - 114 lb. (Individual Cylinders)

969.00